רשת השגרירים של כנפי דרור

שגרירי כנפי דרור יפעלו בתוך הקהילות שלהם באזור מגוריהם לצורך מניעה והסברה לצד התערבות וטיפול בחרם והדרה חברתית.

השגרירים יקבלו ליווי והכשרה מקצועית
הפעילות תעשה בשיתוף פעולה
עם עמותות, ארגונים ותכניות קיימות.

כנפי דרור מודים לך שבחרת להגיש מועמדות ולהקדיש מזמנך למילוי הטופס.
נודה לך על מילוי הטופס באופן מפורט, כך שנוכל להכירך ולסייע בהתאמת משימותיך.