"מי שנפלה עליו מפולת ספק חי ספק מת ספק הוא  שָם ספק אינו שָם מפקחין עליו אף-על-פי שיש בו כמה ספיקות"
(שולחן ערוך, אורח חיים, שכ"ט, ג)

יצירת קשר

מוקד