כנפי דרור

מרכז מידע - חרמות והדרה חברתית | כנפי דרור

חומרים לימודיים, מצגות ומאמרים

כתבות, מערכי שיעור וחומרים המסייעים לעוסקים בנושא לקדם את המודעות לבריונות על כל צורותיה, חרמות והדרה חברתית.

מערכי שיעור ממוקדים ובהם מגוון פעילויות, סרטי הדרכה ומצגות בנושא- חרם חברתי בכיתה ובבית הספר.

אל תלעגו לי – יוצרים סביבה בטוחה ומכבדת. הארגון חרת על דגלו מטרה לאפשר לכל ילדה וילד לגדול בקהילה המושתתת על שוויון, סובלנות וכבוד הדדי.

מאמר בו מוצגים ממצאים הנוגעים לחרמות בקרב תלמידים בישראל ולהתפלגותם בין
תלמידים ובין כיתות, ונידונים הגורמים לקורבנּות בכיתה וההשלכות שלה בהתבסס על
מחקרים מישראל ומהעולם.

מאמר הסוקר את תופעת ההצקות והבריונות, מצבי סיכון ובריונות ברשת ומספק עקרונות לבניית תכנית התערבות מערכתית וסדנאות לצוותי חינוך לצד דרכים לשיפור האקלים החברתי בכיתה

מצגת הסוקרת את נושא הדחיה החברתית – הגדרה, מאפיינים, ביטויים ועוד, מביא נתונים ארציים על דחייה חברתית ממיצ"ב אקלים תשע"ז, מציג את הנחיות חוזר מנכ"ל להתמודדות עם מצבים של דחיה חברתית ומניח דגשים בהתערבות מערכתית במצבים של דחייה חברתית ודגשים בהתערבות פרטנית במצבים של דחייה חברתית.

המחנכת ודרכי התמודדות עם חרם ובריונות בכיתה בגילאי היסודי: מחקר שותפות אקדמיה שדה עם
מחנכות בכיתות היסודי לפיתוח כלי התערבות

ערן חכים . 2018 . מתוך עבודת הדוקטורט "אקולוגיה של חרם חברתי בישראל". המחלה אצלך: גועל ובריונות ללא בריון

סרטונים

סרטונים בנושא חרמות והדרה חברתית.

סליחה על השאלה - חרם
המילים שלך יוצרות מציאות
יוני צ'ונה, מצמיחים - חרם מול דחייה חברתית
זמן לפעול מרכז מצמיחים

כתבות

כתבות בנושא חרמות והדרה חברתית.

חבורת קשוחה, מעילי עור, זקנים, קעקועים, אופנועים כבדים ורועשים. למראית עין זו אחת הקלישאות היותר מוכרות לצופי סרטים וסדרות, בפועל מדובר בקהילת רוכבים למען ילדים בצרה. כי הם יודעים בדיוק איך זה מרגיש

סיטואציות של אלימות והצקות מילוליות הינן תופעות יום-יומיות בדינמיקה החברתית של כיתות. המאמר מציג שלושה כלים שיכולים לסייע בהתערבויות כיתתיות לצמצום התופעה

פרוטוקול חדשני וישים לטיפול בחרם בתקופת גיל החביון (12-6 שנים), גיל שבו מתעצמת תופעת החרם. הפרוטוקול נוסה בהצלחה במרכז 'תעצומות' (2019), והוא בעל אפקטיביות רבה.