מתוך "חרם" / נעם חורב

 

והלוואי והיינו יכולים לחסוך
את כל הסבל המיותר
כי ילד שעשו עליו חרם
אף פעם לא באמת מחלים
הוא רק לובש בגדים של מבוגר.

מרכז מידע

כתבות, מערכי שיעור וחומרים המסייעים לעוסקים בנושא לקדם את המודעות לנושא חרמות והדרה חברתית.

חומרים לימודיים

מערכי שיעור ממוקדים ובהם מגוון פעילויות, סרטי הדרכה ומצגות בנושא- חרם חברתי בכיתה ובבית הספר.

חמש כתבות מעמיקות שפורסות את הידע לגבי גיל ההתבגרות, מצבי משבר, התמודדות הורית, תשאול במצבי סיכון והתערבות במצבי אובדנות, וכן לינק לשאלון מקוון להערכת סיכון אובדני .

אל תלעגו לי – יוצרים סביבה בטוחה ומכבדת. הארגון חרת על דגלו מטרה לאפשר לכל ילדה וילד לגדול בקהילה המושתתת על שוויון, סובלנות וכבוד הדדי.

מאמר הסוקר את תופעת ההצקות והבריונות, מצבי סיכון ובריונות ברשת ומספק עקרונות לבניית תכנית התערבות מערכתית וסדנאות לצוותי חינוך לצד דרכים לשיפור האקלים החברתי בכיתה

מצגת הסוקרת את נושא הדחיה החברתית – הגדרה, מאפיינים, ביטויים ועוד, מביא נתונים ארציים על דחייה חברתית ממיצ"ב אקלים תשע"ז, מציג את הנחיות חוזר מנכ"ל להתמודדות עם מצבים של דחיה חברתית ומניח דגשים בהתערבות מערכתית במצבים של דחייה חברתית ודגשים בהתערבות פרטנית במצבים של דחייה חברתית.

המחנכת ודרכי התמודדות עם חרם ובריונות בכיתה בגילאי היסודי: מחקר שותפות אקדמיה שדה עם
מחנכות בכיתות היסודי לפיתוח כלי התערבות

ערן חכים . 2018 . מתוך עבודת הדוקטורט "אקולוגיה של חרם חברתי בישראל". המחלה אצלך: גועל ובריונות ללא בריון

מאמר בו מוצגים ממצאים הנוגעים לחרמות בקרב תלמידים בישראל ולהתפלגותם בין
תלמידים ובין כיתות, ונידונים הגורמים לקורבנּות בכיתה וההשלכות שלה בהתבסס על
מחקרים מישראל ומהעולם.

סרטונים

הכשרה מוקד כנפי דרור ועיריית ירושלים
המילים שלך יוצרות מציאות
יוני צ'ונה, מצמיחים - חרם מול דחייה חברתית
זמן לפעול מרכז מצמיחים
סליחה על השאלה - חרם
לכבוד "הילדים השקופים": אופק ראשון השיאה משואה בדמעות

שיעורים

מוקד