החרם כהפרעה קהילתית אוטו-אימונית

כיצד נוצר החרם? מה המכניזם המייצר אותו? האם נכון לעבור ולדבר על קהילה בסיכון לחרם? מחשבות ראשונות. מאיר בוזגלו תופעת החרם נוגעת לשני ערכים הנעוצים עמוק בתרבותנו – ערך הקהילה וערך התמימות וטוהר הילדות. החרם פוגע באדם בהיותו יצור חברתי, וכיוון שהקשרים עם הזולת מכוננים את מהותנו, הוא גם פוגע באפשרות לבטא אותה. מסתבר שבתוך […]

מוקד