התשובות של כולנו

הרשות נתונה בידנו להחליט אם ברצוננו להרע או להיטיב עם אחרים. דרך התשובה היא רב ממדית ודורשת התערבות פנימית וחיצונית של האדם במרחב בו הוא מתקיים ליד: עוצמת החרם היא בכך שהוא מונע מן המוחרם את הדבר הבסיסי ביותר שכולנו זקוקים לו והוא הכרה ומגע אנושי. ההכרה בהיותנו ישויות נפרדות ובעלות משמעות  לפני כעשר שנים, […]

מוקד