באפם הרגו איש: חסד במקום חרם

 הקונפורמיזם החברתי מביא לעיתים להוקעת השונה עד שיקוץ בחייו. אך חכמינו מלמדים אותנו שהמוחרם זקוק יותר מכול לאמפתיה ולהכלה שרגא בר־און בהיסטוריה היהודית, כאשר לקהילה לא היה מספיק כוח אכיפה כנגד סוררים, שימש החרם כאמצעי חמור לאכיפת קונפורמיות. אחד המקרים הטרגיים הוא סיפורו של אוריאל אקוסטה, שגדל כנוצרי, הכיר ביהדותו, ברח ממולדתו ועבר גיור רשמי; […]

מוקד