התרת חרמות ונידויים – ראשית התשובה

אינני יודע לפסוק אם יצר לב האדם מנעוריו טוב או רע. ראיתי ברואים בצלם א-לוהים שהשחיתו צלם אנוש ולעומתם בני עלייה שהיו לאנשים במקום שאין איש. רוב בני האדם הם "רגילים" – אינם עבריינים מורשעים ואינם צדיקים גמורים. לעיתים אנשים "רגילים" נוטים לראות יותר את חסרונם של חבריהם ופחות את מעלתם. מבוגרים יצליחו להצניע את […]

התרת חרמות ונידויים – ראשית התשובה

 הקונפורמיזם החברתי מביא לעיתים להוקעת השונה עד שיקוץ בחייו. אך חכמינו מלמדים אותנו שהמוחרם זקוק יותר מכול לאמפתיה ולהכלה שרגא בר־און בהיסטוריה היהודית, כאשר לקהילה לא היה מספיק כוח אכיפה כנגד סוררים, שימש החרם כאמצעי חמור לאכיפת קונפורמיות. אחד המקרים הטרגיים הוא סיפורו של אוריאל אקוסטה, שגדל כנוצרי, הכיר ביהדותו, ברח ממולדתו ועבר גיור רשמי; […]

מוקד