בסוד שיח פתוח

בסוד שיח פתוח גם אם נדמה לנו שאנו מתבוננים על ניכור חברתי מבחוץ, אנו שותפים לו כנשאים של שיח מחרים מדבק. שתיקה כלפיו היא מסוכנת ואינה אפשרית יותר במרחב החברתי החדש ליד: קל לנו להתבונן מבחוץ ולומר שהיה כדאי לעשות כך או אחרת. אך חשוב לזכור שהאופן בו אנו מגיבים אינו נעלם מעיניהם של ילדינו, […]

מוקד