על חטא שחטאנו לפניך בהחרמה

המקלדת הפכה לכלי מודרני להדרה חברתית והיא נשק רב עוצמה שמשמש כחרב פיפיות. תליית אנשים בכיכר העיר המקוונת מחד, ואמצעי הגנה על חלקים חלשים יותר בחברה מאידך ליד: הנכדות והנכדים שלי מתמודדים עם חוויות קשות יותר. המקלדת נכנסה לזירה החברתית והפכה להיות לנשק קטלני בידי המבקשים להדיר ולהחרים. קבוצות ווטסאפ שמתגבשות סביב חבורות ומדירות באופן […]

מוקד