והילד הזה הוא אנחנו: על הציווי לשמוע קול

היציאה ממלכודת החרם תלויה במעשה ציבורי חברתי חד-משמעי של תשובה. זו תופעה רבת-משתתפים שזקוקה לתשובה רבת-משתתפים, תשובה חברתית בכל מרחב אנושי בארצנו תמר אלעד-אפלבום מוקדש לדרור אל-עמי זכרו לתשובה בתפילת היום הראשון של ראש השנה, כשהציבור מתכנס לקראת תקיעות השופר, דווקא שם, מיקמה מורשת ישראל את סיפור גירוש הגר וישמעאל. מיקום לא מובן מאליו, כמעט […]

מוקד