שדרה 1: אמנה

מבוא

אמנה מהווה הסכם מסגרת/ מרחב בטוח להתנהלות החברתית ולדינמיקה הכיתתית לאורך השנה.
מטבע הדברים אמנה דורשת תחזוקה ולכן אנו מתייחסים אליה כתהליך מתמשך המורכב משלושה חלקים:

 • התנעה – התנעת התהליך באופן משותף עם תלמידי הכיתה
 • ביסוס – יצירת עוגנים לביסוס האמנה ולהפיכתה לקוד החברתי בכיתה (אמצעים ויזואליים, מכתב עדכון להורים וכו')
 • תחזוקה – התנהלות בשגרה בה האמנה מונכחת, חוזרים אליה, נסמכים עליה, והיא חלק מהשפה בכיתה

עקרונות פעולה מנחים לבניית אמנה:

יצירה משותפת בהסכמה – עבודה מלמעלה למטה (המורה מצביע על מה שחשוב לו) ולמטה למעלה (התלמידים מצביעים על מה שחשוב להם), נשאל – מהם כללי ההתנהלות במרחב שיאפשרו 'שיח בטוח" לכל הנוכחים.

 • הקשבה עמוקה – על המורה להגיע לתהליך בפתיחות ובהקשבה. האמנה תכיל עקרונות שחשובים לכל הצדדים.
 • משחקיות – העברת מסרים באופן מישחקי, כל המשחקים קצרים וחביבים וניתן להשתמש בהם הרבה מאד פעמים מבלי שיימאס מהם
 • רפלקציה – שיקוף על ההתנהלות האישית והקבוצתית במשחק
 • צופה פניי עתיד – השאיפה היא ליצור מערכת שבונה מרחב בטוח פיזית ורגשית מ'כאן והלאה', דרך חוויות חיוביות שיאפשרו לקבוצה התמודדות מיטיבה עם אתגרים עתידיים.
 • הקפדה על הכללים שהוסכמו – בדגש על התייחסות ותגובה לדברים הקטנים שקורים בדינמיקה (גלגולי עיניים וכו' – האם נגנה / נתעלם/ נשקף אותם). המורה הוא מי שמחזיק.ה את הכללים עבור הכיתה עד שהשפה מוטמעת. ככל שהמורה ישים לב לפרטים הקטנים – הוא ייצר מצע לדיאלוג לא מאשים, ויאפשר מקום לפיתוח אמפתיה.
 • הקשר לכאן ולעכשיו – לחזור לאמנה כל פעם שעולה מקרה שדורש חזרה לכללים, להתייחס אליה מתוך ההקשר.
 • מודלינג – המורה צריך להיות מודל של כללי ההתנהגות המופיעים באמנה.

להלן הצעה למערכי שיעור של ארבעה מפגשים בני 45 דקות, חשוב לשמור על הרצף המוצע של המפגשים ובתוך כל מפגש. באופן זה אנו יוצרים עקביות, יציבות וביסוס לתחושת בטחון. בנוסף, יש לפעול מתוך שיקול דעת, רגישות והיכרות עם הילדים והילדות בקבוצה.

מפגש ראשון - התנעה של כתיבת אמנה

פתיחה > משחק > שיתוף > דיון ערכי וסיכום

ציוד נדרש והכנת המרחב למפגש:

 • יש לייצר מרחב עם מספיק מקום לכל התלמידים לעמוד ולשחק במעגל בחופשיות. 
 • חבל חזק וארוך מספיק, שכל הקבוצה תוכל להסתדר בנוח לאורכו (ניתן לקשור באופן בטוח מספר דלגיות יחד).
 • לוח לסיכום וכתיבת הערכים.

שלב א: פתיחה (5 דקות):

 • לבקש מהילדים להתכנס במעגל. ניתן לשחק את 'משחק השקט' לאורך דקה – אם מישהו מדבר מתחילים לספור עוד דקה/ לעצום עיניים ולנשום 3 נשימות ארוכות וכו'
 • לאחר מכן המורה מספר.ת מה הולך לקרות: מפגש בו נדבר על מהי אמנה

מפגש ראשון - התנעה של כתיבת אמנה

פתיחה > משחק > שיתוף > דיון ערכי וסיכום

שלב ב: משחק (20 דקות)

חלק זה בנוי משני משחקי חבל

משחק ראשון - 'להסתדר על החבל'

החבל קשור חזק בקצותיו ומונח על הרצפה בעיגול
כל הקבוצה עומדת מסביב למעגל של החבל ומחזיקים יחד את החבל באוויר.
המורה עומד.ת באמצע המעגל / מחוץ למעגל

המשימה
הקשר בחבל מייצג את השעה 12
על הילדים.ות להסתדר עם כיוון השעון על-פי סדר א-ב של שמן.ם
בכיתות הנמוכות ניתן לבקש להסתדר לפי אות ראשונה בלבד,
בכיתות גבוהות יותר – אפשר שתיים/ שלוש אותיות ראשונות

הנחיות לתלמידים
אסור לעזוב את החבל.

אפשרויות נוספות
אסור לגעת במי שעוברים על פניו
חובה לברך את מי שעוברים על פניו
אם זה מרגיש נכון ומתאים, ניתן לייצר סבבים נוספים למשחק – להסתדר לפי תאריך לידה וכיו"ב
שימו לב: כדי לעודד אווירת משחק מכבדת ומהנה, יש להימנע מדרישה להסתדר לפי נתונים פיזיים כמו גובה, גודל או נתונים חברתיים כמו מצב משפחתי וכו'.

משחק שני - גל אולה!

המשימה: להתיישב בכריעה ולקום מישיבה שפופה אחד אחרי השני כמו בצורת גל "אולה!"

הנחיות למורה בזמן המשחקים:

 • לשים לב ששומרים על הכללים
 • לא לעשות במקומם! תנו לתלמידים להתנסות ולהצליח בעצמם
 • לשים לב למי מתקשה, מי לא מצא מקומו או לא הצליח להיכנס ולסייע בעזרת שאלות מאפשרות כמו:

שאלות שהמורה יכול.ה לשאול לפניי או תוך כדי המשחק:

 1. מה אתם צריכים בכדי להצליח?
 2. מה אתם רוצים לבקש מהקבוצה?
 3. מה אתם צריכים בכדי להרגיש בטחון במשחק?

מפגש ראשון - התנעה של כתיבת אמנה

פתיחה > משחק > שיתוף > דיון ערכי וסיכום

שלב ג: רפליקציה על המשחקים (10 דקות)

סבב קצר של איסוף חוויות, מחשבות וכו מהתלמידים סביב חוויית המשחקים. אפשר לפי הסדר במעגל או בשיטת הפופקורן (בלי סדר דיבור, מי שרוצה מדבר, ושכל אחד שרוצה – מדבר פעם אחת ולא מעבר). לשים לב שכל מי שרוצים לדבר מדברים.

מפגש ראשון - התנעה של כתיבת אמנה

פתיחה > משחק > שיתוף > דיון ערכי וסיכום

שלב ד: דיון ערכי וסיכום (10 דקות)

המורה מסביר.ה את משמעות המילה אמנה (ניתן לקחת את ההגדרה מהמבוא לשדרה ולהרחיב אותה בהתאם לגיל הילדים)
כמו כן, המורה תסביר כי במפגש הזה נניח את היסודות לכתיבת האמנה הכיתתית שלנו.

הדיון יתחיל בשאלות מאפשרות:
מה עזר לנו להצליח במשימות המשחק? מה למדנו מתוך החוויה והמשחק?
יש ללקט ולרשום על הלוח את התובנות והערכים המובילים שעולים מתוך החוויות של הילדים כגון: הנאה, הקשבה, שמירה על הכללים, כולם השתתפו, תשומת לב לכולם וכו'
יש לשמור את מה שאמרו הילדים למפגש הבא (ניתן לצלם את הלוח, ניתן לסכם)

מפגש שני - ניסוח האמנה

פתיחה > משחק > שיתוף > דיון ערכי וסיכום

ציוד נדרש והכנת המרחב למפגש:

 • יש לייצר מרחב עם מספיק מקום לכל התלמידים לעמוד ולשחק במעגל בחופשיות.
 • רשימת הערכים והתובנות שעלו בסיכום המפגש הקודם. מומלץ לכתוב בגדול (על בריסטול/ לוח) או בדף מודפס לכל כמה תלמידים.
 • פתקיות נדבקות (פוסט-איט) בצבעים שניתן להדביק על הלוח

שלב א: פתיחה (5 דקות):

 • לבקש מהילדים להתכנס במעגל. ניתן לשחק את 'משחק השקט' לאורך דקה – אם מישהו מדבר מתחילים לספור עוד דקה/ לעצום עיניים ולנשום 3 נשימות ארוכות וכו'
 • לאחר מכן המורה מספר.ת מה הולך לקרות: מפגש בו נדבר על מהי אמנה

מפגש שני - ניסוח האמנה

פתיחה > משחק > שיתוף > דיון ערכי וסיכום

שלב ב: משחק (10 דקות)

משחק המספרים 

המשימה: לספור מ-1 עד כלל מספר הילדים בכיתה (לדוגמא: אם יש בכיתה 32 תלמידים אז המשחק הוא לספור 1-32 ברצף). עומדים במעגל וכל ילד.ה אומר.ת מספר, פעם אחת בלבד, מאחד עד … בצורה מסודרת, עד שמגיעים למספר הילדים בכיתה.

הנחיות לתלמידים:

 • אסור לתאם מראש מי אומר.ת איזה מספר 
 • אסור לדבר יחד – אם שני ילדים (או יותר) אומרים מספר יחד – הסבב נפסל ויש להתחיל מהתחלה
 • אפשר לתאם במבט וסימנים

הנחיות למורה בזמן המשחק:

 1. לאפשר לתלמידים להתנסות. סביר להניח שייקח לקבוצה 3-4 סבבים עד שיצליחו במשימה, לא להתרגש מכך, לא לגעור בהם. יש לאפשר להם לשחק ולהתנסות ולגלות לבד את הדרך לפיצוח.
 2. כל הפניית שאלה לקבוצה תעשה באמצעות שאלה שמאפשרת בחירה. 
 3. לשים לב למי מתקשה, מי לא מצא.ה מקומו.ה/ לא הצליח.ה להיכנס – ולסייע 
 4. לשים לב ששומרים על הכללים
 5. תצפית מהצד בעת המשחק – זו הזדמנות טובה למורה לשים לב לדינמיקה הקבוצתית (מי מתבלט ומי לא וכו')

מפגש שני - ניסוח האמנה

פתיחה > משחק > שיתוף > דיון ערכי וסיכום

שלב ג: רפליקציה על המשחק (5 דקות)

סבב זריז וקצר של איסוף חוויות, מחשבות וכו' מהתלמידים. 

אפשר לשתף לפי הסדר במעגל או בשיטת הפופקורן (בלי סדר דיבור, מי שרוצה מדבר, וכל אחד שרוצה – מדבר פעם אחת בלבד ולא מעבר). לשים לב שכל מי שרוצים לדבר, מדברים.

מפגש שני - ניסוח האמנה

פתיחה > משחק > שיתוף > דיון ערכי וסיכום

שלב ד: דיון ערכי וכתיבת נוסח ראשוני לאמנה (20 דקות)

אפשרות א: מתאימה לכיתות ג' ומעלה, בכיתה שידוע לנו שאין ילד.ה עם קושי בכתיבה

ההנחיהנקיים שלושה סבבים של שאלות, בכל סבב תשאל שאלה אחת, לכל סבב יינתן זמן מוגדר (עד 5 דקות).

המלצה: לתת לילדים פתקיות נדבקות בצבע מסוים לכל שאלה, בכל פעם לתת יותר מפתקית אחת, למקרה שיהיה צורך לכתוב שוב.
לאחר סבב של השאלה הראשונה, מדביקים את התשובות על הלוח וממשיכים לסבב השאלה השניה וכן הלאה.

להלן השאלות לסבבים:
סבב 1: אילו ציפיות חברתיות יש לכם מעצמכם? 

סבב 2: אילו ציפיות חברתיות יש לכם מהחברים בקבוצה?

סבב 3: אילו ציפיות חברתיות יש לכם מהמורים בכיתה?

אפשרות ב: מתאימה לכיתות צעירות/ כשעדיין אין שליטה מספקת בכתיבה/ כשיש בכיתה ילדים שנרתעים מכתיבה

ההנחיה: נקיים שלושה סבבים של שאלות, בתחילת כל סבב המורה מפנה שאלה לכיתה וכותב.ת את מה שאומרים התלמידים.ות בחלק נפרד בלוח או על גליון בריסטול נפרד.

לכל סבב יש זמן מוגדר (עד 5 דקות) ובסופו המורה ת.ישאל – האם יש עוד משהו שחשוב לנו להוסיף ללוח?

להלן השאלות לסבבים:
סבב 1: אילו ציפיות חברתיות יש לכם מעצמכם? 

סבב 2: אילו ציפיות חברתיות יש לכם מהחברים בקבוצה?

סבב 3: אילו ציפיות חברתיות יש לכם מהמורים בכיתה?

הנחיות למורה לסיום השיעור:

 • במידה והזמן מאפשר – יש לתת לילדים.ות זמן לקרוא את מה שנכתב/ הודבק על הלוח. 
 • לסכם את המפגש בהכרת תודה לילדים על ההשתתפות.
 • לאסוף את הפתקים ולארגן אותם למסמך בטבלה לפי 3 השאלות – ציפיות חברתיות מעצמכם.ן, ציפיות חברתיות מהחברים בקבוצה, ציפיות חברתיות מהמורה.ים בכיתה,  באופן הבא: 
 1. לאסוף היגדים דומים בקבוצות נפרדות, על פי הנושאים המרכזיים שעלו. למשל: 'התנהגות בהפסקה', 'התנהגות בדיון בכיתה', 'כללי- התנהגות בין אדם לחברו'. 
 2. להדפיס את הקובץ ולחלק לתלמידים ביום הבא (חשוב מאד לא להתעכב בעניין)

 

הנחיות לתלמידים לקראת המפגש הבא: 

 • לעבור על הקובץ המודפס שת.יחלק המורה, לשתף את הקרובים (משפחה, חברים), לבדוק האם יש משהו שחסר ולהגיע למפגש עם הצעות לתיקונים ו/או רעיונות נוספים כדי שנוכל להתקדם לנוסח סופי של האמנה.

מפגש שלישי - כתיבת האמנה

פתיחה > משחק > שיתוף > דיון ערכי וסיכום

ציוד נדרש והכנת המרחב למפגש:

 • יש ליצור מרחב שבו מספיק מקום לכל התלמידים.ות לעמוד ולשחק במעגל בחופשיות. 
 • יש להביא את טבלת ההיגדים המסכמת מהמפגש הקודם. מומלץ לכתוב בגדול (על בריסטול/ לוח)  או לחלק דף מודפס לכל כמה תלמידים.
 • 2-3 חפצים רכים וקטנים יחסית, שניתן להתמסר איתם בביטחה. כדורים/ בובות וכו'

שלב א: פתיחה (5 דקות):

 1. לבקש מהילדים להתכנס במעגל ל'משחק השקט' לאורך דקה – אם מישהו מדבר מתחילים לספור עוד דקה/ לעצום עיניים ולנשום 3 נשימות ארוכות. 
 2. המורה מספר.ת מה הולך לקרות: במפגש זה נסכם את נוסח אמנה ובסיומו יהיה לנו נוסח סופי ומוסכם.

מפגש שלישי - כתיבת האמנה

פתיחה > משחק > שיתוף > דיון ערכי וסיכום

שלב ב: משחק (5 דקות)

מסירות

המשימה:
להתמסר באמצעות כדור.ים רכים (או חפץ רך אחר) מבלי שהכדור.ים יפלו לרצפה.

שלב ג: רפליקציה על המשחק (5 דקות)

איך היה לנו? מה למדנו מהחוויה/ מהמשחק? סבב זריז וקצר, ידברו רק מי שירצו

הנחיות לתלמידים:

 • בשלב ראשון משחקים עם חפץ אחד – כל ילד אומר שם של ילד.ה אחר.ת ומוסר לו.ה
 • אין למסור לאותו ילד פעמיים

 

לאחר 2-3 דקות המורה מוסיפה חפץ נוסף עם ההנחייה הבאה: 

 • אין להחזיק בשני חפצים בו זמנית
 • יש להגיד את השם של מי שאני מוסר.ת לו (יוצר בלבול וגם צחוק)

מפגש שלישי - כתיבת האמנה

פתיחה > משחק > שיתוף > דיון ערכי וסיכום

שלב ד:דיון ויצירת נוסח סופי לאמנה (30 דקות)

המטרה: עיבוד של ההיגדים בנושאים השונים לכדי אמנה אחת משותפת באמצעות הקראה של כלל ההיגדים בכל נושא ושאילת שאלות: 

 • מה הערכים שעולים מתוך כל הנקודות שהעלינו? 
 • אלו כללים נוכל לנסח מתוך הערכים האלה? 

בשלב זה יתבצע דיון על הנקודות שעלו במפגש הקודם עם הערות של הילדים וניסוח מדוייק של הכללים.

הנחיות כלליות למורה לכתיבת נוסח סופי לאמנה:

 • מומלץ לעבוד במבנה של עד 10 דיברות/כללים ולא פחות מ5 
 • חשוב שיהיו דיברות של "עשה" ודיברות של "אל תעשה"
 • חשוב שיופיעו התייחסויות מתוך 3 השאלות (ציפיות מעצמי, מהחברים, מהמורים)
 • הכרחי שכל הנקודות שהועלו ע"י התלמידים בהגדים, יופיעו בדרך כלשהי/ יכללו בכללים. 

המלצה: כדאי לשתף את המנהל.ת וההורים בתהליך ולשלוח להם תכתובת בדוא"ל שמסבירה על התהליך וכוללת את הנוסח הסופי.

מפגש שלישי - כתיבת האמנה

פתיחה > משחק > שיתוף > דיון ערכי וסיכום

שלב ה: סיכום המפגש (20 דקות)

סבב של כל מי שמעוניין – משהו אחד שחשוב שנזכור למפגש הבא בו נחתום על האמנה

אפשרות אקבוצה קטנה מעצבת – עבודה של המורה עם קבוצה קטנה של תלמידות.ים מעבר לזמן השיעור

הנחייה:

בסוף המפגש השלישי המורה ישאלו מי רוצה להתנדב לעצב את האמנה?

התלמידים.ות שיתנדבו (קבוצה של בין 4-6 תלמידים) יישבו עם המורה במפגש ייעודי לעיצוב ויזואלי של האמנה

חשוב שעיצוב האמנה יתקיים בסמיכות לשיעור השלישי. 

יש להכין למפגש בריסטול /קרטון ביצוע גדול מספיק, טושים צבעוניים, חומרי יצירה, דבק וכו'

יש להכין בכיתה פינה מכובדת ובולטת שבה תתלה האמנה המוכנה.

לאחר עיצוב האמנה – יתקיים טקס חתימה על האמנה בנוכחות מנהל.ת ביה"ס ו/ ההורים.

אפשרות ב – כל הכיתה שותפה בעיצוב –
להפוך את העיצוב לשיעור נפרד ושלם, בו כולם לוקחים חלק. מי שיבחרו לעשות זאת יקדישו שיעור נוסף לאמנה.

ראו מערך מפגש רביעי ואחרון

 

לאחר עיצוב האמנה – יתקיים טקס חתימה על האמנה בנוכחות מנהל.ת ביה"ס ו/ ההורים.

מפגש רביעי - עיצוב האמנה וחתימה

פתיחה > משחק > עיצוב האמנה > טקס חתימה וסיכום

הערה: מפגש זה מיועד למי שבחרו באפשרות השנייה של הקדשת מפגש שלם לעיצוב האמנה.

ציוד נדרש והכנת המרחב למפגש

 • יש לייצר מרחב עם מספיק מקום לכל התלמידים לעבודה נוחה בקבוצות. על השולחנות או על הרצפה.
 • יש להביא את הנוסח הסופי של האמנה מהמפגש הקודם. מומלץ לכתוב בגדול (על בריסטול/ לוח)  או לחלק דף מודפס לכל כמה תלמידים.
 • יש להכין למפגש בריסטול /קרטון ביצוע גדול מספיק, טושים צבעוניים, חומרי יצירה, דבק וכו'
 • יש להכין בכיתה פינה יעודית שעליה תתלה האמנה. רצוי פינה מכובדת ומרכזית.

שלב א: פתיחה (5 דקות):

 1. לבקש מהילדים להתכנס במעגל ל'משחק השקט' לאורך דקה – אם מישהו מדבר מתחילים לספור עוד דקה/ לעצום עיניים ולנשום 3 נשימות ארוכות
 2. המורה מספר.ת מה הולך לקרות: במפגש נעצב את האמנה, נחתום עליה ונתלה אותה בפינה נבחרת בכיתה כדי שתלווה אותנו לאורך השנה.

מפגש רביעי - עיצוב האמנה וחתימה

פתיחה > משחק > עיצוב האמנה > טקס חתימה וסיכום

שלב ב: משחק (5 דקות)

טלפון שבור

המשימה:  להעביר את המידע מאחד לשני בלחישה באוזן, לפי מה שכל אחד שמע.ה

הנחייה לתלמידים:

יושבים במעגל – ילד.ה ראשונים אומרים משפט באוזן של הילד.ה הבאים והם מעבירים הלאה.  בסוף הסבב, הילד.ה האחרון.ה אומר.ת מה שמע.  והראשונ.ה אומר.ת מה אמר.ה  

(שימו לב: במפגש זה, באופן חד-פעמי, נוותר על שלב הרפלקציה כדי לאפשר מספיק זמן לעיצוב ולטקס. במידה ויש תלמיד.ה שמעוניינים להגיד משהו, ניתן וחשוב לאפשר, אך בקצרה.)

מפגש רביעי - עיצוב האמנה וחתימה

פתיחה > משחק > עיצוב האמנה > טקס חתימה וסיכום

שלב ג: עיצוב האמנה (25 דקות)

נבקש מהילדים להתחלק לשני צוותי עבודה:

א. צוות כתיבת האמנה על בריסטול/ אמצעי אחר, לקיר הכיתתי (בכיתות הנמוכות ניתן לאייר את הכללים ולהסתייע במורה לכתיבתם)

ב. צוות להכנת פינת האמנה – ליצור מסגרת, לכתוב כותרת, להכין פרסום להורים וכו'

שלב ד: טקס חתימה על האמנה (10 דקות)

בסוף היום (השיעור כולו מתנהל בסוף היום/ או שיש להקדיש זמן לחתימה בסוף היום).
מומלץ מאד להזמין את המנהל.ת לנכוח במעמד החתימה ולחתום בעצמו.ה.

שלב ה: סיכום (5 דקות)

התבוננו באמנה שיצרנו ושתפו במילה / בתנועה את התחושה שעולה בכם

שימו לב!

ניתן להפוך את החתימה על האמנה למפגש חגיגי בערב הורים וילדים – בו נייצר חתימה משותפת על האמנה:

 • במידה ובחרנו בערב הורים-ילדים יש לשלוח להורים את האמנה מראש ולספר על התהליך (המלצה שלנו – שתפו אותם מתחילת התהליך כדי לעזור לעגן את האמנה בחיי היום יום של הכיתה)

ביסוס האמנה ושילובה בשגרה היומיומית של הכיתה

 1. לייצר הרגל במהלך השבועיים/ שלושה הראשונים לאחר החתימה על האמנה – לפנות זמן ייעודי (לפחות פעם בשבוע) לקריאה של האמנה תוך הבאת דוגמאות מחיי היום יום של הכיתה. 
  * ניתן להשתמש באמצעים יצירתיים כגון: לחבר ממנה שיר, להכין ממנה mems (סוג של קלפים), להמחיז אותה וכו' 

 2. בכל אירוע של קושי חברתי, בייחוד באירועים קטנים ו"יומיומיים", להחזיר את התלמידים לכללי האמנה. בדרך זו ניתן לה תוקף בחיי היום יום דרך ההקשר והיא תהפוך לאמנה חיה. האמנה הטובה ביותר היא זו המחוברת לכאן ולעכשיו. 
מוקד