זה בידיים שלנו

מארז פעילויות לצוותי חינוך
ליצירת אקלים חברתי מיטיב

שדרה 2: הקשבה

מבוא

מטרת שדרה זו לעורר ולפתח את יכולות ההקשבה של היחיד ושל הקבוצה ואת המיומנות בניהול שיח אמפתי ומכיל. 

היכולת להקשיב באמפתיה משמעותה היכולת להכיל דעות מגוונות ושונות באופן שנותן הכרה, כבוד ומקום לרגשות ולצרכים של הדוברים.ות. כשהקבוצה יודעת להקשיב, חברי וחברות הקבוצה מרגישים בטוחים יותר להתבטא ולשתף.

יכולות ההקשבה האמפתית שאותן נרצה לפתח בקבוצה כוללות שני רבדים:

רובד ראשון הוא היכולת להקשיב למי שמדבר.ת תוך שמירה על שקט, ללא התפרצות, תגובות, הערות או עצות מכל סוג. הקשבה פשוטה מתוך שתיקה. כשניתן למדבר.ת המקום להתבטא, יותר קל ובטוח לשתף.

הרובד השני הוא עמוק יותר ותלוי בהתקיימות הרובד הראשון. הקשבה פעילה בסקרנות ואמפתיה לנאמר. כאן, בנוסף לשמירה על השקט בזמן ההקשבה, הילדים והילדות לומדים להקשיב באופן אמפתי ולהתחבר ככל יכולתם.ן לרגשות ולצרכים של מי שמשתפ.ת.

מטבע הדברים יכולת ההקשבה האמפתית דורשת תרגול ותחזוקה ולכן אנו מתייחסים אליה כתהליך מתמשך המורכב משלושה חלקים: 

 • הכרות – הכרות עם המושג הקשבה ותרגולו
 • ביסוס – ביסוס ההקשבה והפיכתה לקוד הההתנהגות בכיתה דרך מעגל מה נשמע והקשבה לרגשות וצרכים. 
 • תחזוקה – התנהלות בשגרה בה ההקשבה מונכחת, חוזרים ומתרגלים אותה במעגל 'מה נשמע' ובאופן שוטף בהתנהלות הכיתה, עד שהיא הופכת לחלק מהשפה היומיומית בקבוצה.

להרחבה ניתן לצפות בהרצאת טד – 10 דרכים לניהול שיח טוב יותר 

שדרה 2: הקשבה

עקרונות פעולה מנחים להקשבה אמפתית

כללי ההקשבה

 1. הקשבה מלאה בשקט – כשמישהי.ו מדבר.ת, השאר מקשיבים ומקשיבות בשקט, ללא שום הערה או תגובה. 
 2. כל הקולות חשובים במידה שווה – כל מי שבמעגל מוזמנים ומוזמנות לדבר.
 3. שמירה על סדר הדיבורנדבר לפי התור.
 4. לזכור שכולן.ם רוצים לדבר – נדבר במידה ונשאיר מקום וזמן לכל מי שרוצה לדבר.

הערה: בחרנו לשים את הכללים מראש ולא ליצור אותם עם התלמידים משום שהם בסיס קריטי עבור פיתוח שריר ההקשבה. מוצע בהמשך המערכים לייצר שיח שנוגע בשאלות הבאות: עד כמה זה קל או קשה לעמוד בכללים, מה יכול לעזור לנו לעמוד בכללים ולמה הם בכלל חשובים.

עקרונות פעולה 

 • יש לחזור על כללי ההקשבה בתחילת כל מפגש. ניתן להזמין ילדים שונים להקריא כל כלל או המורה ת.יקריא עבור כולם. מומלץ לקרוא בהתחלה גם את בכלל וגם את ההסבר ובהמשך ניתן לקרוא רק את הכלל (שכתוב בהדגשה)
 • מודלינג – המורה צריך להוות מודל של כללי ההקשבה עבור הקבוצה. למשל, בזמן מעגל ההקשבה, קולו.ה שווה לקולות האחרים במעגל בכל הנוגע לשיתוף דעה וכו'
 • משחקיות – העברת מסרים ותרגול ההקשבה באופן מישחקי, כל המשחקים קצרים וחביבים וניתן להשתמש בהם פעמים רבות מבלי שיימאס מהם
 • רפלקציה – שיקוף על ההתנהלות האישית והקבוצתית במשחק 
 • צופה פניי עתיד – השאיפה היא ליצור מערכת שבונה מרחב בטוח פיזית ורגשית מ'כאן והלאה', דרך חוויות חיוביות שיאפשרו לקבוצה התמודדות מיטיבה עם אתגרים עתידיים. 
 • הקפדה על הכללים שהוסכמו – בדגש על התיחסות ותגובה לדברים הקטנים שקורים בדינמיקה הקבוצתית. 
 • המורה הוא מי שמחזיק.ה את הכללים עבור הכיתה עד שהשפה מתבססת. ככל שהמורה ת.ישים לב לפרטים הקטנים – יווצר מצע לדיאלוג ויתאפשר מקום להתפתחות של אמפתיה. 
 • הקשר לכאן ולעכשיו – לחזור לכללי ההקשבה כל פעם שעולה מקרה שדורש חזרה לכללים, להתייחס אליהם מתוך ההקשר.

להלן הצעה למערכי שיעור של שלושה מפגשים בני 45 דקות כל אחד, חשוב לשמור על הרצף המוצע של המפגשים ובתוך כל מפגש. באופן זה אנו יוצרים עקביות, יציבות וביסוס לתחושת בטחון. בנוסף, יש לפעול מתוך שיקול דעת, רגישות והיכרות עם הילדים והילדות בקבוצה.

מפגש ראשון - הכרות עם כללי ההקשבה

פתיחה > משחק > שיתוף > דיון ערכי וסיכום

ציוד נדרש והכנת המרחב למפגש:

יש לייצר מרחב עם מספיק מקום לכל התלמידים לעמוד ולשחק במעגל בחופשיות. 

להכין 2-3 כדורים/חפצים רכים ונוחים להתמסרות במעגל

יש להכין בריסטול עם כללי ההקשבה ולתלות אותו במיקום בולט בכיתה ועליו לכתוב:

 • הקשבה מלאה בשקט – כשמישהי.ו מדבר.ת, השאר מקשיבים ומקשיבות בשקט, ללא שום הערה או תגובה. 
 • כל הקולות חשובים במידה שווה – כל מי שבמעגל מוזמנים ומוזמנות לדבר.
 • שמירה על סדר הדיבורנדבר לפי התור.
 • לזכור שכולן.ם רוצים לדבר – נדבר במידה ונשאיר מקום וזמן לכל מי שרוצה לדבר.

שלב א: פתיחה (5 דקות)

 1. לבקש מהילדים להתכנס במעגל. ניתן לשחק את 'משחק השקט' לאורך דקה – אם מישהו מדבר מתחילים לספור עוד דקה/ לעצום עיניים ולנשום 3 נשימות ארוכות וכו'.
 2. המורה מספר.ת מה הולך לקרות: מפגש בו נכיר ונתרגל הקשבה.

מפגש ראשון - הכרות עם כללי ההקשבה

פתיחה > משחק > שיתוף > דיון ערכי וסיכום

שלב ב: משחק (10 דקות)

חלק זה בנוי משני משחקי הקשבה במעגל:

משחק ראשון - 'התמסרות שמות'

המשימה:
כל הקבוצה עומדת במעגל, המורה עומד.ת במעגל יחד עם כולם, עושים סבב של התמסרות עם כדור/בובה, כשכל אחת.אחד שמוסר.ת אומרים שם של ילד.ה מהכיתה (מלבד עצמם) עד שכל הילדים התמסרו.

הנחיות לתלמידים:

 • אסור לחזור על אותו שם פעמיים.
 • אפשרויות נוספות במידה ויש צורך להעלות את רמת העניין:
 • אם הכדור נופל, מתחילים מהתחלה. 
 • משחקים כנגד הזמן

משחק שני - סבב מאכל אהוב!

המשימה: 
כל הקבוצה עומדת במעגל, המורה עומד.ת במעגל יחד עם כולם עם כיוון השעון, כל ילד.ה אומר.ת את שמה/שמו ומאכל שהם אוהבים. הבא.ה  בתור חוזר.ת על השם והמאכל של הילד.ה שלפני ומוסיפ.ה את השם והמאכל שלה.ו וכך הלאה, עד שמשלימים את המעגל. 

אפשרויות נוספות במידה ויש צורך להעלות את רמת העניין:
אם הקבוצה קטנה מספיק או מיומנת, כל ילד.ה צריכ.ה לחזור על כל השמות והמאכלים שנאמרו לפניהם, לפי הסדר או משחקים כנגד זמן

הנחיות למורה בזמן המשחקים:

 • המטרה היא לתת נוכחות לכל ילד.ה בקבוצה
 • חשוב לשים לב את מי 'עוד לא אמרו' ולהקשיב לדינמיקה הקבוצתית 
 • לשים לב ששומרים על הכללים 
 • יש לשים לב שלא מקניטים מישהו.י על מאכל שבחרו או על כל דבר אחר בזמן המעגל – במידה וזה קורה, יש לעצור את ההקנטה באמירה שבמעגל הזה יש מקום וכבוד לכל ההעדפות ולכל דעות. 
 • במידה ומתאפשר- כאשר עולה מצב המבטל/ מערער את בחירת האחר, יש לשקף ולברר מה מביא את הילד לעשות זאת, להזמין אותו לחשוב מה מרגיש האחר לאור תגובתו וכיצד ניתן לבטא תגובה מיטיבה במקום פוגענית.

מפגש ראשון - הכרות עם כללי ההקשבה

פתיחה > משחק > שיתוף > דיון ערכי וסיכום

שלב ג: שיתוף חוויות מהמשחק (5 דקות)

 • סבב קצר של איסוף חוויות, מחשבות וכו' מהתלמידים, בדגש על תרגול של הקשבה למי שמדבר.ת, (בלי להגיב או להתפרץ). 
 • המורה שואל.ת "איך היה המשחק?" אפשר לענות במילה אחת או כמה מילים, לפי הסדר במעגל או בשיטת הפופקורן (בלי סדר דיבור, מי שרוצה מדבר, ושכל אחד שרוצה – מדבר פעם אחת ולא מעבר). 
 • יש לשים לב שכל מי שרוצים לדבר מדברים.

מפגש ראשון - הכרות עם כללי ההקשבה

פתיחה > משחק > שיתוף > דיון ערכי > איסוף

שלב ד: דיון על הקשבה (20 דקות)

המורה מציגה את הכללים של ההקשבה שכתובים בגדול על בריסטול (ראו שלב הכנות לקראת המפגש), מקריאה אותם או מזמינה תלמיד.ה להקריא כל כלל. 
יש לעצור אחרי כל כלל, לשאול אם הכוונה של הכלל ברורה או שיש שאלות. אפשר לבקש ממישהי.ו שהבינו, להסביר במילים שלה.ו. 

בסיום ההקראה של כל הכללים המורה מזמינ.ה את התלמידים.ות לדיון פתוח בשתי שאלות:

 1. שאלה ראשונה: מה לדעתכם יכול לקרות כשמקשיבים בקבוצה כמו שמתואר בכללים?
 2. שאלה שניה: האם יהיה לי קשה למלא את הכללים להקשבה ומה יעזור לי לזכור אותם?

הנחיות למורה בזמן הדיון:

 • לשמור על כללי ההקשבה ולהזכיר אותם לקבוצה כל פעם שעוברים על כלל
 • לכתוב על הלוח בקיצור את  התשובות של התלמידים.ות
 • לפני שעוברים לשאלה הבאה, לשים לב שכל מי שרצו לדבר, דיברו.

מפגש ראשון - הכרות עם כללי ההקשבה

פתיחה > משחק > שיתוף > דיון ערכי > איסוף

שלב ה: איסוף (5 דקות)

סבב מהיר במעגל, כל ילד.ה אומר.ת כלל אחד שהיא/הוא זוכרים באופן חופשי, לפי מה שזוכרים, לא לפי הסדר של הכללים.

מפגש שני - מעגל 'מה נשמע'

פתיחה > משחק > שיתוף > דיון ערכי וסיכום

ציוד נדרש והכנת המרחב למפגש:

 • יש לייצר מרחב עם מספיק מקום לכל התלמידים לעמוד ולשחק במעגל בחופשיות
 • לחזור על כללי ההקשבה (התלויים בכיתה)

שלב א: פתיחה (5 דקות)

 1. לבקש מהילדים להתכנס במעגל. ניתן לשחק את 'משחק השקט' לאורך דקה – אם מישהו מדבר מתחילים לספור עוד דקה/ לעצום עיניים ולנשום 3 נשימות ארוכות וכו'
 2. המורה מזכיר.ה את כללי ההקשבה (קוראים יחד מהבריסטול שתלוי בכיתה) ומספר.ת מה הולך לקרות במפגש:  נכיר דרך נחמדה ללמוד מי אנחנו ומה שלומנו

מפגש שני - מעגל 'מה נשמע'

פתיחה > משחק > שיתוף > דיון ערכי וסיכום

שלב ב: משחק (10 דקות)

משחק ראשון - משחק ה"מי"

המשימה: 
הילדים עומדים במעגל. המורה עומדת מחוץ למעגל ואומר.ת משפטים של כן/לא. 'כן' זה במרכז המעגל, 'לא' זה בהיקף של המעגל. אחרי כל משפט, כל ילד.ה זזים פנימה למרכז או נשארים לעמוד בהיקף בהתאם לתשובה שלהן.ם
בסוף כל משפט חוזרים להיקף לחכות למשפט הבא. אם יש משפט שרק ילד.ה אחד.ת נכנסים למרכז, הוא/היא זוכים במחיאות כפיים סוערות

משפטים לדוגמה:

 1. אני אוהב.ת צבע כחול (אדום, ירוק, צהוב..)
 2. אני  אוהב.ת גלידה
 3. יש לי שיער ארוך
 4. יש לי כלב בבית
 5. יש לי חתול בבית
 6. אני אח.ות בכורה
 7. אני אח.ות הכי צעיר
 8. אני אוהב.ת את הקיץ
 9. אני  אוהב.ת את החורף
 10.  אני אוהב.ת לאכול ירקות
 11. אני יודע.ת לגלגל את הלשון לצינור
 12. אני יכול.ה לגעת עם הלשון במרפק

הנחיות למורה בזמן המשחקים

 • המשחק נועד לעודד היכרות וחיבור בין הילדים.ות בקבוצה.
 • אין חובה להשתמש בכל המשפטים.
 • יש להשתמש במשפטים המוצעים, 

 

שימו לב: אם תרצו להוסיף משפטים חדשים, עליהם להיות משפטים שמעוררים הנאה, מצחיקים, שלילדים יהיה נעים לענות עליהם. משפטים שמכבדים את הילדים, את גופם ואת משפחתם. אסור להשתמש במשפטים שקשורים למצב כלכלי, מצב משפחתי של ההורים, מבנה גוף, השוואה בין הישגים וכו', משפטים שיוצרים אפליה או השפלה (אסור משפטים כמו למי יש אוטו, מי טס לחו"ל, מי יודע לקרוא מהר, מי גר בשכונה יקרה יותר וכו')

 • לשים לב אם יש ילדים שרק נשארים בהיקף ולא נכנסים למעגל. אפשר אחרי המשחק לשאול אותם בשקט ובאופן אישי למה הם לא נכנסו פנימה. 
 • תצפית מהצד בעת המשחק – זו הזדמנות טובה למורה לשים לב לדינמיקה הקבוצתית (מי מתבלט ומי לא וכו')
 • אפשר לעצור אחרי חלק מהמשפטים ולשאול את הילדים שאמרו כן/לא למשפט: לשאול שמות של חיית מחמד או אחות, לבקש שידגימו איך מגלגלים לשון, להגיד איזה טעם של גלידה אוהבים וכו'

מפגש שני - מעגל 'מה נשמע'

פתיחה > משחק > שיתוף > דיון ערכי וסיכום

שלב ג: שיתוף חוויות מהמשחק (5 דקות)

סבב זריז וקצר של איסוף חוויות, מחשבות וכו' מהתלמידים. 

אפשר לשתף לפי הסדר במעגל או בשיטת הפופקורן (בלי סדר דיבור, מי שרוצה מדבר, וכל אחד שרוצה – מדבר פעם אחת בלבד ולא מעבר). לשים לב שכל מי שרוצים לדבר, מדברים.

לשים לב ששומרים על כללי ההקשבה

מפגש שני - מעגל 'מה נשמע'

פתיחה > משחק > שיתוף > דיון ערכי > איסוף

שלב ד: דיון על הקשבה (20 דקות)

מעגל 'מה נשמע', כשמו כן הוא – התכנסות של הקבוצה לשיחה של שיתוף, הקשבה ובאופן כללי – חיבור. דרך השיחה במעגל 'מה נשמע' נוצרת היכרות טובה יותר בין התלמידים.ות, המאפשרת חיבור וגיבוש קבוצתי, ניתנת ההזדמנות לתרגל הקשבה ומתבססת תחושת הבטחון במרחב הקבוצתי.

משך הזמן של השיחה במעגל יכול להשתנות לפי הצורך והיכולת. עם הזמן והתבססותו של ההרגל, יהיה לקבוצה קל יותר להחזיק את המעגל.

הנחיות למורה בזמן הדיון:

 • הקבוצה יושבת במעגל.
 • המורה מסביר.ה: מעגל 'מה נשמע' נועד לעזור לנו להכיר יותר טוב, לשתף מה שלומנו או כל דבר אחר שנרצה לספר לכל הקבוצה. בזמן השיחה במעגל נשמור על כללי ההקשבה (אפשר לחזור עליהם בקצרה).
 • המורה י.תציג בתחילת המעגל שאלת הזמנה (ראו הגדרה במבוא למארז) וכולם.ן מוזמנות ומוזמנים לענות עליה לפי רצונם. יש בערך 20 דקות לכל המעגל ולכן נשים לב לדבר במידה שתאפשר לכולם להשתתף.

שאלות הזמנה למעגל:

 1. איך קמתי הבוקר?
 2. עם איזו מחשבה נכנסתי לביה"ס?
 3. מה אני מאחל.ת לעצמי להיום?
 4. איזה כוח אני רוצה שיהיה לי היום?
 5. דבר אחד שאני עצוב.ה ודבר אחד שאני שמח.ה שקרו היום?
 6. אם הייתי יכול.ה לקבל כל כוח-על שאפשר, מה הייתי בוחר.ת?
 7. אני מודה לעצמי על…. (משהו אחד שעשיתי היום ואני מודה לעצמי עליו)
 8. דבר חדש שלמדתי היום? (כל דבר, לא רק מה שקשור לשיעורים)
 9. למי אני הכי מתגעגע.ת עכשיו?
 10. מכל האנשים בעולם, את מי הכי הייתי רוצה לפגוש עכשיו?

הנחיות למורה:

 1. חשוב לשבת במעגל יחד עם הקבוצה ולהשתתף במענה על השאלות
 2. בכל מעגל לענות רק על שאלה אחת 
 3. אפשר לכתוב את השאלה על דף ולהניח במרכז המעגל או לכתוב/לתלות אותה על לוח
 4. לשים לב לשמירה על כללי ההקשבה 

אפשר לענות לפי סדר ישיבה ואפשר בשיטת "פופקורן" (מענה לפי מי שרוצה לענות באותו רגע) חשוב לשים לב שכולם.ן ענו ולעודד את מי שעדיין לא

מפגש שני - מעגל 'מה נשמע'

פתיחה > משחק > שיתוף > דיון ערכי > איסוף

שלב ה: איסוף (5 דקות)

במילה – תחושה שעולה בי אחריי שהשתתפתי במעגל ההקשבה 

מפגש שלישי - להקשיב כמו בלשים ובלשיות

פתיחה > משחק > שיתוף > הקשבה בלשית > סיכום

ציוד נדרש והכנת המרחב למפגש:

 • יש ליצור מרחב עם מספיק מקום לכל התלמידים לעמוד ולשחק במעגל בחופשיות
 • לחזור על כללי ההקשבה (שתלויים על בריסטול בכיתה)

שלב א: פתיחה (5 דקות)

 1. לבקש מהילדים להתכנס במעגל ל'משחק השקט' לאורך דקה – אם מישהו מדבר מתחילים לספור עוד דקה/ לעצום עיניים ולנשום 3 נשימות ארוכות. 
 2. המורה מספר.ת מה הולך לקרות: במפגש זה נלמד איך להקשיב לרמזים ולמצוא מה מרגיש.ה וצריכ.ה מי שמדבר.ת.

מפגש שלישי - להקשיב כמו בלשים ובלשיות

פתיחה > משחק > שיתוף > הקשבה בלשית > סיכום

שלב ב: משחק (10 דקות)

משחק ראשון - משחק "כן וגם"

המשימה: 

עומדים במעגל. הראשון.ה מתחיל.ה במשפט של משהו שכיף לעשות (כמו: ללכת לים, ללונה פארק, לשחק כדורגל וכו). לפי סדר העמידה במעגל, כל ילד.ה מוסיפים עוד משהו נחמד שאפשר לעשות כאשר הם מתחילים במשפט:  "כן וגם…"   (למשל: הראשון אומר "בואו נלך לים", השנייה מוסיפה – "כן וגם ונאכל שם אבטיח", והשלישי ממשיך "כן וגם נשחק שם מטקות".)

הנחיות לתלמידים:

 • כל ילד.ה אומר.ת הצעה אחת 
 • ההצעות הן של פעולות ודברים שנחמד לעשות (אין להסכים לפעילויות שאינן נחמדות/ידידותיות או פוגעות בדרך כלשהי)
 • המשפט של כל אחד אחריי הראשון חייב להתחיל

הנחיות למורה בזמן המשחקים

 • לאפשר לילדים לעוף עם הדמיון, לקבל כל הצעה שהיא מהנה וכייפית גם אם היא מדומיינת או מעבר לגבולות האפשר.
 • לשים לב למי מתקשה ולא מצליח לומר משהו נחמד – ולסייע (למשל – מה הדבר הכי כיפי שעשית לאחרונה..)
 •  

מפגש שלישי - להקשיב כמו בלשים ובלשיות

פתיחה > משחק > שיתוף > הקשבה בלשית > סיכום

שלב ג: שיתוף חוויות מהמשחק (5 דקות)

סבב זריז וקצר של איסוף חוויות, מחשבות וכו' מהתלמידים. 

אפשר לשתף במילה לפי הסדר במעגל או בשיטת הפופקורן (בלי סדר דיבור, מי שרוצה מדבר, וכל אחד שרוצה – מדבר פעם אחת בלבד ולא מעבר). לשים לב שכל מי שרוצים לדבר, מדברים.

מפגש שלישי - להקשיב כמו בלשים ובלשיות

פתיחה > משחק > שיתוף > הקשבה בלשית > סיכום

שלב ד: הקשבה בלשית (20 דקות)

מטרת התרגיל: ללמד ולעודד הקשבה מתוך סקרנות ורצון להבין יותר לעומק את הרגשות של הדובר.ת ואת מה שחשוב לו/לה. הקשבה כזו נקראת הקשבה אמפתית והיא מאפשרת חיבור עמוק יותר בתוך הקבוצה ותמיכה בחבריה.

הנחיות לתרגיל '"הקשבה בלשית"

 1. המורה מספר.ת סיפור קצר של כמה משפטים על סיטואציה מהחיים (דוגמאות בסוף ההסבר)
 2. אחרי כל סיפור, נערך דיון קצר בו הילדים מציעים רעיונות אפשריים לשלוש שאלות בקשר לסיפור:
 • איזה רגשות אפשריים הרגישו הדמויות בסיפור?
 • למה הם הרגישו ככה? 
 • מה היה חשוב (מה היו הצרכים) של כל דמות?
 1. המורה אוספ.ת את התשובות ומסכמת את מה שעלה
 2. ניתן לספר כמה סיפורים בהתאם לזמן, לשים לב לתת מספיק זמן לשיחה אחרי כל סיפור. 
 3. אפשרות איתגור: רק במידה ומתאים מבחינת הכיתה, ניתן להזמין ילד.ה שירצו, לספר סיפור משלהם. חשוב שהסיפור יהיה קצר ופשוט ויתאר סיטואציה אחת בין 2 דמויות.

דוגמאות לסיפורים לתרגול:

*** ניתן לספר כאילו קרה למי שמספר.ת או למישהו.י אחרים

 1. קבעתי להפגש עם חבר.ה ממש טובה שלא ראיתי מזמן וברגע האחרון היא התקשרה להגיד שהיא לא תוכל להגיע. (דוגמה לרגשות אפשריים: התרגשות, ציפייה, געגוע, אכזבה. דוגמה למה היה חשוב לי: קשר עם החברה, לבלות)
 2. מישהו השאיר את הדלת פתוחה והכלב שלנו ברח והלך לאיבוד.. חיפשנו אותו בכל השכונה ולא מצאנו.. פתאום השכנה התקשרה ואמרה שהוא אצלם!
 3. היה לי מבחן שממש התכוננתי לקראתו וקיבלתי ציון לא כל כך טוב..
 4. אחותי ואני רבנו כי אני קניתי גלידה לעצמי מהכסף שלי והיא אכלה ממנה בלי רשותי
 5. כל הכיתה קיבלה הזמנה ליום הולדת של חבר. אני והוא פחות מכירים אז לא ידעתי בדיוק איפה הוא גר ומה להביא מתנה 
 6. הורים שלי החליטו שכל המשפחה נוסעת לביקור אצל סבתא שלי ולי היו תכניות ללכת לישון אצל חברה שהזמינה את כולן למסיבת פיג'מות. ובסוף הייתי חייבת לוותר

הנחיות כלליות למורה לתרגול הקשבה כמו בלשים ובלשיות:

 • חשוב לתת מקום לכל רעיון ומחשבה של הילדים כדי שירגישו בטוחים להתנסות בזיהוי הרגש והצורך.
 • ניתן לכוון בעדינות את הילדים.ות לרגשות וצרכים אבל לאפשר להם להתנסות ולהציע רעיונות משלהם. העיקר שתהיה שיחה סביב הסיפור.
 • לשמור על כללי ההקשבה במהלך כל התרגיל

מפגש שלישי - להקשיב כמו בלשים ובלשיות

פתיחה > משחק > שיתוף > דיון ערכי > סיכום

שלב ה: סיכום (5 דקות)

כל ילד.ה משתפים במילה אחת בהמשך למשפט – "אני מרגיש.ה עכשיו….."

ביסוס ההקשבה ושילובה בשגרה היומיומית של הכיתה:

 1. להתנסות במעגל הקשבה לפחות אחת לחודש (ראש חודש עברי/ לועזי), ניתן לייצר בכיתה אווירה של בית קפה בכיתה ולבקש מתלמידים להביא כיבוד קל לחלוק בו
 2. קריאת הכללים במשותף (בהתחלה בתדירות של כאחת לשבוע ואח"כ בתדירות נמוכה יותר) – אפשרו לילדים להקריא אותם.
 3. חזרה לכללי ההקשבה בכל פעם שמתנהל דיון בכיתה, גם מחוץ למעגל ההקשבה.
 4. כאשר קיימת בכיתה תחושת בטחון והקשבה: משחק ספיד דייט  – מתיישבים בשני מעגלים פנימי וחיצוני. מי שבמעגל הפנימי נמצא עם הפנים כלפי חוץ ולהיפך – מעגל חיצוני עם הפנים כלפיי מעגל פנימי. המורה נותנת שאלה ומאפשרת לתלמידים שיושבים זה מול זה 3 דקות לענות עליה, לכל אחד 1.5 דקות, חשוב להזכיר אחריי דקה וחצי להתחלף כדי שנוכל לשמוע את שני הצדדים. השאלות חייבות להיות מזמינות וללא שיפוטיות כמו אלו המוצעות במעגל ההקשבה. למשל – מה אני יותר אוהב.ת – קיץ או חורף? ולמה? או – מה אני מעדיפה לראות סדרה טובה בהמשכים/ סרט טוב? 
 5. להכין פלייליסט של שירי הקשבה – מומלץ לתת לילדים לבחור ואז להשמיע כל פעם שיר אחר ולאפשר הפנמה דרך צלילים. 
מוקד